Mostra d'art Binissalamer

 

  • Tots els artistes del poble de tècniques plàstiques que desitgin exposar la seva obra a la Mostra, hauran d'inscriure's a l'Ajuntament abans del dia 10 de setembre.
  • Els organitzadors tenim plena facultat per fer una selecció de les obres presentades segons l'espai d'exposició disponible.

powered by ZoyoLabs