Inscripció fins dia 21 de setembre a les 20h. Les comparses també s'hauran d'inscriure. En el moment de la inscripció s'haurà de dur la documentació següent:
 • Títol de la carrossa o comparsa.

 • Còpia del DNI, del carnet de conduir i telèfon del conductor, que serà el responsable de la comparsa.

 • Còpia del permís de circulació i del rebut de l'assegurança del vehicle, indispensable per poder desfilar.

 • Còpia de DNI del membre del jurat.

 • Fitxa tècnica del vehicle.

Hi haurà una categoria de Carrossa Juvenil, promocionada pels joves fins a 16 anys. Al moment de la inscripció s'haurà d'anotar si la carrossa es presenta a aquesta categoria.

Desfilada dia 23 a les 17h.

La votació serà per tres categories, dues de carrosses d'adults; tradicional, original i juvenil. Els premis es modificaran de la següent manera:
 • Tradicional: 1er. premi de 900€, 2n premi de 450€ i 3er premi de 200€.

 • Original: 1er. premi de 900€, 2n premi de 450€ i 3er premi de 200€.

 • Juvenil: 1er. premi de 500€, 2n premi de 200€ i 3er premi de 150€.

 • A més, hi haurà 15 accèssits de 100€.

 1. La carrosa ha de dur el número participant ben visible, si és possible davant i darrera.

 2. Les carrosses s'han d'anar col.locant per ordre d'arribada, entrant pel Camí de s'Aigua.

 3. Es necessari que els conductors quedin dins el camió abans de sortir del lloc que correspon.

 4. Alçada màxima 3,5 metres; llargària màx: (vehicle tractor més remolc) 12 metres.

 5. El membre del jurat no ha d'anar damunt cap carrossa, i se situarà al lloc més convenient per a poder veure totes les carrosses. El jurat votarà a l'Ajuntament des de que passin les carrosses per la plaça fins a la mitja hora d'acabada la desfilada (no tendran dret a vot els que no respectin aquest termini). Sols podrà votar la persona designada al fullet d'inscripció.

 6. El resultat de les votacions es farà públic a la plaça.

 7. L'organització es reserva el dret de no deixar sortir o retirar de la volta aquelles carrosses que atemptin contra el bon funcionament de la desfilada.

 8. Cal tenir en compte que la desfilada actua com a mirall del nostre poble, és per això que us feim les següents recomanacions:

  1. Que no es vegin cervesses o llaunes de begudes, ni envasaments amb logotipus d'aquests tipus de beguda.

  2. Si duis vestit de pagès, procurau anar ben vestits durant la desfilada.

  3. Es prega que no es fumi damunt les carrosses.

  4. Totes aquestes recomanacions es tendràn en compte a l'hora de l'adjudicació de premis.

 9. Es designarà un lloc per, una vegada acabada la desfilada, poder tirar tots els materials de les carrosses.

 10. Dies de pagament dels premis 3 i 5 d'octubre de les 18 a 20h.powered by ZoyoLabs Consulting