Es convida a tots els comerços de Binissalem que decorin els seus aparadors-mostradors, i que es puguin visitar durant els dies 22, 23 i 24 dintre del marc de la XLII Festa des Vermar.

Es podran inscriure a l'Ajuntament fins dia 20 a les 20h.

Hi haurà un obsequi per cada.


powered by ZoyoLabs Consulting