Patrocinat per l'Ajuntament de Binissalem

Tema. Lliure
 1. Hi podrà participar totes les persones que ho desitginm amb un màxim de 5 fotos.

 2. Les fotografies es podran presentar en la modalitat de blanc i negre i amb procés analògic o digital.

 3. La presentació de les fotografies serà damunt cartolina, no passepartout. El tamany de fotografia i cartolina ha de ser de 30x40 cm. per tal de facilitar la seva exposició.

 4. Les fotografies presentades tendran un tamany mínim de 20x25 cm.

 5. Les fotografies s'hauran de presentar a L'Ajuntament de Binissalem i la recepció finialitzarà el 15 de setembre de 2006 a les 20h.

 6. Al darrere de les obres, s'hi farà constar el nom, llinatges, adreça i telèfon de l'autor així com el procés (analògic o digital), localització i títol de la fotografia.

 7. Les obres premiades i accèssits passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Binissalem, que tendrà dret a reproduir-les citant la procedència.

 8. Els premis seran els següents:
  1r. Premi: 500€
  2n. Premi: 250€
  3r. Premi: 125€


 9. Les fotografies seran exposades a Can Gelabert del dia 21 al dia 24.

 10. Totes les incidències imprevistes en aquestes bases seran resoltes per l'organització del concurs.
 11. La simple participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació de les presents bases.Col.laboren Foto Sans amb 50€ en material fotogràfic a cada un dels premiats.powered by ZoyoLabs Consulting