• Tots els artistes del poble de tècniques plàstiques que desitgin exposar la seva obra a la Mostra, hauran d'inscriuse's a l'Ajuntament abans del 8 de setembre.

  • Les obres seran exposades a Sa Graduada de dia 16 a 24 de setembre

  • Els organitzadors tenen plena facultat per fer una selecció de les obres presentades adequades a l'espai disponoble.powered by ZoyoLabs Consulting