Benvolguts convilatans:
És temps de festa; aquella que per a molts binissalemers
marca el final d’un cicle vital –el del raïm– i l’inici de les
tasques necessàries per a celebrar-la.

Sa Vermada és temps de demostració d’alegria, com el
Nadal; és per això que durant quinze dies ens saludam amb
una rialla i ens acomiadam dient molts d’anys.

Sa Vermada és temps de satisfacció; és per mor d’això que
adesam la casa, arreglam façanes, trasplantam cossiols i
feim de ca nostra –Binissalem– un preciós centre d’acollida
per a la resta d’illencs.

Sa Vermada és temps d’obsequi; de regalar el nostre temps
i el millor de la nostra gastronomia en forma de taules enor-
mes, plats de fang i calderons de fideus coents en bona
companyia. És moment d’abraçades, vi novell, les primeres
herbes de maig i plats de gínjols i figues.

Hi ha moltes mans per a la memòria de la nostra festa: la
dels qui es vesteixen a l’ampla per sortir a menjar fideus,
la dels pregoners, la de les hores d’agost i setembre pre-
parant la carrossa, els assajos dels qui canten, ballen, fan
música o cremen pólvora per a satisfacció de la resta, la
dels voluntaris que regalen temps i ganes d’aconseguir
cada any el millor per a tot el poble, la de les Vermadores i
Vermadors que representen ca nostra per decisió popular i
són part de la història viva de la Vila, la dels ulls de l’infant
que per primera vegada veu la plaça tacada de blanc riure
i cantar, farcida de trepitjadors orgullosos que, plegats,
tornam a fer poble.

Sa Vermada, al cap i a la fi, és temps de records. De moments
viscuts avui que gaudirem per a sempre. Sembrem aquesta
festa d’alegria, satisfacció, obsequis i records perquè sigui
sempre part del nostre any i de la nostra vida

Temps de Vermar de 2017
Andreu Villalonga Simonet
Batle
 
Rafel Ramis Fuertes
Regidor de Fires i Festes
LII Festa des Vermar, del 8 al 24 de setembre 2017 a Binissalem